Uvjeti za upis i polaganje vozačkog ispita
 
AM KATEGORIJA
A1 KATEGORIJA

Pravo upisa u autoškolu stječete sa navršenih 15 i pol godina, dok pravo pravo pristupanja završnom ispitu imate sa 16 godina, što znači da se možete upisati u autoškolu (kao i za svaku drugu kategoriju) šest mjeseci prije navršenih godina potrebnih za polaganje kategorije. U ovu kategoriju spadaju motocikli radnog obujma do 125cm³ i snage motora do 11 kw. Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju, u obuci prolazi 30 sati predavanja iz predmeta prometni propisi i sigurnosna pravila i 20 sati vožnje. Ako posjeduje B ili M kategoriju, ne polaže ispit iz prometnih propisa i prve pomoći već samo 15 sati vožnje.
A2 KATEGORIJA

Kandidat može sa navršenih 17 i pol godina započeti sa obukom, a pravo za pristupanje završnom vozačkom ispitu , sa navršenih 18 godina. Vlasnik ove kategorije može upravljati motociklima čija snaga ne prelazi 35 kw i čiji omjer snage i mase ne prelazi 0,2 kw/kg. Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju, u obuci prolazi 30 sati predavanja PPSP-a i 20 sati vožnje. Ukoliko posjeduje A1 ili B kategoriju, obuka traje 15 sati iz praktičnog djela osposobljavanja, bez polaganja ispita prometnih propisa i pružanja prve pomoći.
A KATEGORIJA

U ovu kategoriju spadaju motocikli iznad 490cm³. Polaznici ove kategorije moraju imati navršene 24 godine. Ako posjeduju vozačku A1,A2 ili B kategorije nije polaganje prometnih propisa i prve pomoći, a obuka iz praktičnog dijela osposobljavanja traje 15 sati.
B KATEGORIJA

Spadaju motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača, motorna vozila mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ako posjedujete A1,A2 ili A kategorije, niste obvezni polagati ispit iz prve pomoći. Pravo za upis u autoškolu stječete sa 17 i pol godina, a pravo pristupanja završnom vozačkom ispitu sa navršenih 18 godina
Za bilo koju od gore navedenih kategorija osposobljavanje može početi 6 mjeseci prije navršenih godina za željenu kategoriju, a završnom ispitu se može pristupiti sa navršenim godinama potrebnim za željenu kategoriju.
ZA BILO KOJU OD NAVEDENIH KATEGORIJA, POTREBNO VAM JE LIJEČNIČKO UVJERENJE !