Cjenik
 
   Cjenik osposobljavanja 
kategorija posjeduje
PPSP-sati
UV-sati
cijena
bez PDV-a
cijena
s PDV-om
AM -
30
15
2428,50 kn
3035,63 kn
AM F,G
4
10
1335,80 kn
1669,75 kn
A1 -
30
20
3176,00 kn
3970,00 kn
A1 B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,
D1,D1+E,D,D+E,F,G,H
0
15
1983,75 kn
2479,69 kn
A1 AM
0
10
1322,00 kn
1653,13 kn
A1 A1 bez poluge mjenjača
0
5
A2 -
30
20
3291,00 kn
4113,75 kn
A2 B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,
D1,D1+E,D,D+E,F,G,H
0
15
2070,00 kn
2587,50 kn
A2 A1,AM
0
10
1380,00 kn
1725,00 kn
A2 A2 bez poluge mjenjača
0
5
A -
30
25
3981,00 kn
4976,25 kn
A B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,
D1,D1+E,D,D+E,F,G,H
0
15
2070,00 kn
2587,50 kn
A A1,A2,AM
0
10
1380,00 kn
1725,00 kn
A A bez poluge mjenjača
0
5
B -
30
35
4556,00 kn
5695,50 kn
B A1,A2,A,F,G,AM
4
30
3520,80 kn
4401,00 kn
B B na automatski mjenjač
0
10
1150,00 kn
1437,50 kn


U CIJENE JE URAČUNATI 25% PDV.